Bestyrelsen

Bestyrelsen for Bornholmstrafikken A/S

Formand Steen E. Christensen

Næstformand Orla Grøn Pedersen

Bestyrelsesmedlem Karen Bladt

Direktion

Administrerende direktør John Steen-Mikkelsen

Forretningsorden for bestyrelsen